UDRUGA UZGAJIVAČA ANGUS GOVEDA

UZGOJ ANGUSA

OSNIVANJE REGISTRIRANOG ANGUS STADA

 

Angus govedo je poznato po svojoj osobini da zadovoljava potrebe potrošača i proizvođača. Pasmina je prilagodljiva i svestrana. To je pasmina koja ima najveću bazu podataka na svijetu. To je pasmina koja je sinonim za performanse i kvalitetu. Upravo ta svojstva angusa potiču uzgajivače da se interesiraju za ovu pasminu te osnuju vlastita stada. No da bi osnovali stado potrebno je puno više od želje i simpatija za pasminu, potrebno je da se svi komadići slagalice slože kako bi dobili kompletnu sliku. Mi ćemo predstavljati jedan dio te slagalice kako bi vam pomogli da što lakše dođete do uspješno registriranog stada. Istaknut ćemo osnove planiranja, menadžmenta i marketinga kod osnivanja novog stada. Što više postajete informiraniji o pasmini, genetici, menadžmentu i markentingu sve ste bliže osnivanju i uspješnom vođenju angus stada.

 

PLANIRANJE I PRIPREMA

Bez obzira na to da li je već netko u obitelji u prošlosti uzgajao angus goveda ili ste novi uzgajivač, bitno je da procjenite dostupne vam resurse i alate kako bi mogli uspješno planirati. Planiranje i priprema podrazumjeva informiranje o pasmini, industriji, razmišljanje o cilju proizvodnje, izradi plana.

 

Budite informirani:

Kao proizvođač dodatni uspjeh možete ostvariti ako tražite i upotrebljavate informacije koje će vam omogučiti donošenje novih odluka. Biti informirani proizvođač omogučava vam planiranje te uzimanje važnih stvari u obzir – financija i izvora, menadžmenta stada, marketinga – koje utječu na svako stado. Bitno je odrediti potrebne i dostupne izvore kao što su zemlja, vrijeme, rad, oprema, nastambe i hrana te način na koji ćete ostvariti te izvore.

 

Definirajte svoj cilj

Postoji niz razloga zašto se ljudi odlučuju baš za angus pasminu goveda. Vi trebate defnirati vlastiti cilj kao vašu viziju stada koja će vam pomoći da ostvarite plan. Vizija će vam služiti kao osnovna motivacija u razvijanju strategija i ciljeva koji će vas dovesti do uspjeha. Uz to vaša vizija će vas isticati i graditi vam reputaciju kao angus uzgajivača.

 

Napravite plan

Vrlo je važno da napravite mjere odgovornosti za vaše imanje. Prije nego što uopće uzmete prvo grlo angus goveda trebali bi napraviti akcijski plan koji će biti vama prihvatljiv u praksi. Napraviti plan je vrlo lak kad odredite cilj. Upotrebljavajući dostupne informacije i u suradnji sa uzgajivačima možete predvidjeti potencijalne potrebe, izazove i prilike koje ćete susretati u proizvodnji te prema njim napraviti plan. O vama ovisi da li čete napraviti plan koji ćete lako ostvariti i pratiti te koji će bit isplativ i kad osnujete angus stado.

 

Razmatranje planiranja

Dok skupljate informacije o uzoju pasmine i industriji mesa te kako radite plan uvjek u obzir treba uzeti važne stvari vezane za osnivanje stada. Nekoliko stvari vas može voditi kroz vaš akcijski plan kako bi ga bilo što lakše ostvariti.

Budite odgovorni-zapišite na papir

Pravi način stvaranja odgovornosti je taj da imate zapisane sve informacije. to uključuje i zapisivanje utvrđenjih ciljeva kao i informacija do kojih ste došli istraživanjem. Stvorite si naviku da organizirate i zapisujete informacije o stadu. Ta navika se također odnosi i na dokumentaciju-kao održavanje financijskih dokumenata i podataka o stadu- potrebnu za vaš plan. Jedanko je bitno zapisati ciljeve koje želite postići te ih uključiti u dio plana. Stvorite planove koji će voditi vaše mendžmentske odluke. Kako bi to uspjeli koristite SMART (Simple-Jednostavno, Measurable-Mjerljivo, Attainable-Održivo, Realistic-Realno i Time-Oriented-Vremenski orijentirano) metodu za postavljanje ciljeva.

 

Pregledajte i preispitajte

Bitno je da pregledavate i preispitujete vaše ciljeve, namjere i planove koje ste napravili za stado. Jednom kad počnete provoditi svoj plan i raditi prema ciljevima, regledavanje i preispitivanje omogućava vam stalnu procjenu napredka. Isto tako to vas uvjek podsjeća na osnovne dijelove koji ćine stado: genetika, menadžment i marketing stada te financijske potrebe. pregledavanje i preispitivanje tih informacija stvara priliku za postavljanje novih ciljeva i fokusiranje na mjerljive rezultate i dijelove za poboljšanje stada.

 

UPRAVLJANJE STADOM: zapisi, reference, izvori i odnosi

menadžentski dio je vrlo bitan jer on povezuje efektivne planove sa odlukama. Efektivni menadžment stada ujedinjuje potrebe potrošaća, potrebe stada te vaše potrebama u jesan dobro dizajniran program upravljanja stadom. Možete si pomoći u donošenju menadžmentski odluka i poboljšanju menadžmentsko programa upotrebljavajućidostupne izvore i informacije, zajdeno sa detaljnim i kompletnim informacijama o stadu.

 

Efektivna upotreba ovih značajki kao djela dobro isplaniranog plana pomoći će vam da ostvarite svoje planove i razvijete svoj program menadžmenta stada:

- selekcija i upotreba genetike kako bi se zadovoljile potrebe potrošaća ali i potrebe vašeg stada.

- stalna kontrola i efektivna upotreba dostupnih kapitala i drugih izvora (rad, zemlja i vrijeme).

- Pozornost na zdravlje životinja i njihove hranidbene potrebe (uključujući preventivne zdravstvene mjere, vakcinacije, izbalansirana prehrana- voda, energija, protein, vitamini i minerali)

- Pridržavanje propisanih uvjeta držanja životinja

- znanje o životnom ciklusu mesnih životinja – od rođenja do zrelosti – i događaji kao što je telenje, sisanje i rprodukcija i za to vezane potrebe kaoje će poduprijeti uspješno održavanje i razvoj stada.

- Svjesnost važnih komponenti detaljnog zapisivanja i znanja kao efektivno zapisivati.

- Pridržavanje rutine kod održavanja stada

- Datumi su vrlo bitne komponente kod efektivnog zapisivanja. Kao dio plana koristite kalendar kao vodić za različite zadatke i održavanje izvora.

- Napravite raspored koji uključuje parenje, telenje, identifikaciju, sisanje vakcinaciju…

 

Informacije o stadu

Jednako kao što imate zapisane pronađene infromacije te vaše planove i ciljeve, jednako je važno imati i zapisane informacije o stadu. Proces skupljanja informacija o stadu je koristan način razumjevanja angus stada i procjene vašeg napretka. Vaše zabilješke daju informacije o vašem menadžentu i mogu imati važnu ulogu u budućem planiranju i određivanju ciljeva vašeg stada. Vaša sposobno da kao proizvođač održite ažurne zapise pretvorit će se u povećanu vrijednost za vas i vaše stado. Možete primijeniti efektivni sustav zapisivanja kao bi organizirali specifične informacije za svaku jedniku u stadu. Detaljne informacije uključujući težinu životinje, mjere i reproduktivne informacije koje označavaju život životinje bit su angis biznisa. Dodatno tim informacijama trebali bi i voditi bilješke o hranjenju i zdravlju, kao i o upotrebi zemljišta i mendžmentu kao djelu sveukupnog mendžment plana stada.

 

Povezanost

 

U procesu planiranja osnivanja stada i izradi ciljeva uvijek se možete, štoviše poželjno je da se konzultirate sa udrugom i drugim uzgajivačima. Što više iskustava čujete bit će vam puno lakše predvidjeti probleme koji se mogu dogoditi u vašem stadu, te ih samim time i izbjeći.

 

EKO UZGOJ

Organsko je termin koji označava da su hrana ili drugi poljoprivredni proizvodi proizvedeni u skladu sa dozvoljenim metodama. Te metode ujedinjuju kulturne, biološke i mehaničke prakse koje potiču kruženje resursa, promoviraju ekološku ravnotežu i čuvaju bioraznolikost. Umjetna gnojiva, gnojnica, radijacija i genetski inženjering ne smiju se upotrebljavati.

Bio proizvodnja je tek na početku svog razvoja no vrlo ubrzano napreduje. Jedan od osnovnih principa bio proizvodnje je smanjenje degradacije i erozije tla, te oplemenjivanje i održavanje plodnosti tla poticanjem biološke aktivnosti u tlu. Sva potrebna hranjiva za tlo su prisutna u gnojivima, osim toga biološka i fizička svojstva gnojiva također poboljšavaju strukturu tla. Osim što imaju korist od recikliranja hranjiva proizvođači također povećavaju cijenu farme dodajući cijenu bio zrnu.

Treba znati razliku između bio proizvoda i prirodnog proizvoda. Bio proizvod mora zadovoljiti propisane standarde te udovoljit strogim uvjetima proizvodnje, dok je prirodan proizvod samo marketinški naziv koji ne mora udovoljavati gore navedenim uvjetima.

Standardna poljoprivreda dugotrajno uništava tlo, narušava život divljači te uzrokuje onečišćavanje podzemnih voda. Dugotrajno to znači povećanje troškova poljoprivrednika.

Posljedice standardnog načina proizvodnje:

- umjetna gnojiva i pesticidi onečišćuju tlo i podzemne vode

- teška mehanizacija nabija tlo

- genetski inženjering smanjuje bioraznolikost

- cijene goriva, gnojiva i sjemena su u stalnom porastu

Zašto je bio proizvodnja dobra alternativa?

- Povećanje cijena inputa samo dijelom zahvaća bio proizvođače

- Bio proizvodi na tržištu postižu veću cijenu

- Bio proizvodi se puno lakše mogu izvesti

 

Proizvodni sustav se može smatrati organskim ako zadovoljava ove uvjete:

- životinjama se ne smiju davati antibiotici ili hormoni rasta (bolesne životinje se moraju liječiti alise moraju maknuti iz ekološkog sustava proizvodnje

- sva hrana za životinje mora biti 100% organska ( ne smije biti tretirano pesticidima, umjetnim gnojivima)

- preživači moraju imati kroz cijelu godinu dostupan ispust i pašnjake tijekom sezone ispaše.

- preživači moraju imati 30% ili više od unosa suhe tvari kroz ispašu tijekom pašne sezone.

 

 

 

OSNOVE HRANIDBE

OSNOVE HRANIDBE MESNIH GOVEDA

 

Faktori koji utječu na ishranu mesnih goveda

Ishrana mesnih goveda nije jednostavna, na nju utječe niz različitih bioloških i ekoloških faktora. Neki od njih su:

 

funkcije probavnog sustava

spol

pasmina

prehrana: hrana i broj obroka

veličina životinje

genetika

okolina

kondicija

svrha životinje

starost

težina

 

Zašto je važno za proizvođače da znaju hranidbene potrebe mesnih goveda?

Prehrana je važan faktor u rastu životinje. Pravilna prehrana može imati pogodnosti za proizvođača na tri načina:

- pomaže da proizvođač pravilno zadovolji hranidbene potrebe životinje

- održi i poveća zdravu proizvodnju životinje

- i postigne menadžmentske ciljeve.

 

Kako goveda iskorištavaju hranjiva:

Kao i svim životinjama potrebna im je izbalansirana prehrana. Životinja preko hrane prima potrebne elemente koji predstavljaju šest hranjiva: voda, ugljikohidrati, masti, protein, vitamini i minerali. U tijelu zdravih životinja ta hranjiva se iskorištavaju kako bi se zadovoljile osnovne potrebe (disanje, jelo, kretanje i spavanje).

Jednom kad životinja potpuno razgradi i probavi hranjiva može ih upotrijebiti na druge načine. To podrazumijeva upotrebu hranjiva za rast i održavanje i spremanje energije.

 

Kako goveda probavljaju hranjiva- shvaćanje probavnog sustava goveda.

Goveda imaju kompleksan, jedinstven i efektivan probavni sustav. Oni su preživači biljojedi. Imaju četiri dijela želuca – rumen, kapura, knjižavac i sirište – koji sudjeluju u probavljanju hrane i skupljanju hranjiva. Niz događaja koji uključuju preživanje i fermentaciju moraju se dogoditi u želucu kako bi se hrana razgradila a goveda dobila hranjiva iz hrane. Složenost tog procesa je u tome što preživači imaju sposobnost razgradnje bilja. Goveda imaju sposobnost razgradnje celuloze koju obavljaju milijuni mikroba koji žive u rumenu. Mikrobi su važan dio probavnog sustava goveda jer pretvaraju celulozu koja je neprobavljiva ljudima, svinjama i ostalim nepreživačima. Ta sposobnost čini ih vrlo bitnim u hranidbenom lancu.

 

OCJENA KONDICIJE


OCJENA KONDICIJE MESNIH KRAVA

Ocjena kondicije je koristan pokazatelj razlika u hranjivim potrebama mesnih krava u stadu. Ovaj sistem koristi brojčanu ocjenu za procjenu energetskih rezervi u kravama. Idealna težina krave varira od jedinke do jedinke dok je kondicija jednaka za sve. Osim toga kondicija se ocjenjuje na polju tako da nije potrebno okupljanje i pojedinačno hvatanje goveda.

 

Istraživanja su pokazala da postoji snažna povezanost između kondicije krave i njezinih reproduktivnih svojstava.

Kasna gravidnost i rana laktacija su najkritičniji periodi za krave. Hranidba tada utječe na zdravlje krave, proizvodnju mlijeka i uspjeh u reprodukciji. Krave većinu hranjiva dobivaju iz hrane međutim tjelesne zalihe također predstavljaju važan izvor energije. Krave imaju sposobnost da onemoguće reprodukciju koja im nije nužno potrebna za preživljavanje u nedostatku hranjiva. Stoga su tjelesne zalihe vrlo važan regulacijski dio.

Ocjena kondicije

Razina energije u zalihama može se odrediti ocjenom kondicije. Ona nam daje relativne ocjene za nivo tjelesnih rezervi svake krave. Sistem ima skalu od 1-9 gdje je 1 ekstremno mršavo, a 9 ugojeno. Ocjene u rasponu od 5-7 su najpoželjnije. No nije niti čudno da krava koja daje puno mlijeka ima ocjenu 4. Dijelovi tijela kao što su leđa, trtica, rebra, sjedne i bočne kvrge upotrebljavaju se za procjenu kondicije i određivanje njezinog stupnja.

Ocjena kondicije

Referentni Bodovi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Fizički slabo

da

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

atrofija mišića

da

da

lagana

ne

ne

ne

ne

ne

ne

vidljiva kralježnica

da

da

da

lagano

ne

ne

ne

ne

ne

vidljiva rebra

sva

sva

sva

3-5

1-2

0

0

0

0

mast na prsima i slabinama

ne

ne

ne

ne

ne

malo

puno

puno

ekstremno

vidljivi kukovi i sjedne kosti

da

da

da

da

da

da

malo

ne

ne

masno vime i mast na trtici

ne

ne

ne

ne

ne

ne

malo

da

ekstremno

 

Sika 1: BCS 1. Mršavo sa atrofijom mišića i bez masti. Trtica i rebra se jasno vide. Životinja je fizički slaba.

Slika 2: BCS 2. Slaba kondicija sa mišićnom atrofijom i bez vidljive masti. Trtica i rebra su vidljivi.

Slika 3: BCS 3. Slaba kondicija. Lagana mišićna atrofija. Sva rebra su vidljiva. Vrlo malo vidljive masti.

Slika 4: BCS 4. Kondicija na granici. Vrhovi 3-5 rebra vidljivi. Malo masti oko rebara i kukova.

Slika 5: BCS 5. Umjereno, dobar opći izgled. Vanjska linija prvog i drugog rebra vidljiva. Mast oko kukova vidljiva.

Slika 6: BCS 6. Visoko umjerena kondicija. Rebra nisu vidljiva. Mast vidljiva na bokovima i prsima.

Slika 7: BCS 7. dobar mesnat dojam. kukovi lagano vidljivi no rebra i kralježnica nisu. Mast na kukovima i prsima sa laganim zamašćenjem trtice i vimena.

Slika 8: BCS 8. Masna, mesna i prevelike kondicije. Struktura kostiju nije vidljiva. Velike količine mast na rebrima, oko trtice i bokova.

Slika 9: BCS 9. Ekstremno debela. Pokretljivost smanjena. Struktura kostiju nije vidljiva. Ekstremne zalihe masti oko rebara, trtice i bokova.

 

 

Kada treba ocjenjivati kondiciju?

Kondiciju treba ocjenjivati najmanje 4 puta godišnje

- 90 dana prije teljenja

- u vrijeme telenja

- na početku sezone tjeranja

- u vrijeme odbića

To su najkritičnija razdoblja u proizvodnoj godini. U većini slučajeva krave treba podijeliti u tri skupine, mršave krave, krave u dobroj kondiciji i mlade krave. Grupiranjem krava po njihovim hranidbenim potrebama i njihovo hranjenje usporedno s tim omogućiti će brže postizanje optimalne kondicije.

Zašto je procjena okvira potrebna?

Rezerve energije u obliku masti i mišića su iznimno potrebne za uspješni reproduktivni sustav. Nekoliko istraživanja je dokazalo da su ocjena okvira kod teljenja i na početku sezone parenja najbolji pokazatelji reproduktivnih svojstava. Ocjena kondicije pri teljenju ima najveći efekt na učestalost bređosti tijekom kontroliranih sezona parenja.

Utjecaj ocjene kondicije prilikom teljenja

Krave koje imaju ocjenu kondicije 5 ili više tijekom teljenja imaju kraći servis period i veću stopu bređosti. Krave koje su prilikom teljenja imale ocjenu kondicije 4 ili manje imale su 9 do 29% smanjenju stopu bređosti usporedivo s krava s ocjenom 5 i više.

 

uz smanjeni postotak koncepcije krave sa slabijom kondicijom produžuju servis period. Tada se one tele kasnije u idućoj sezoni i manja im je šansa da će u toj sezoni ostati bređe. Telad koja je rođena kasnije u sezoni parenja lakša je od one rođene ranije. Kod odbića telad će bit i17 kg lakša za svaki 21 dan kasnije poroda.

Tablica. Utjecaj kondicije pri teljenju na ukupnu plodnost

 

Dan u sezoni tjeranja

BCS 20 d 40 d 60 d
Zrele krave (Richards et al., 1986) ukupni % bređih
manje ili jednako 4 41 67 84
veće ili jednako 5 51 79 91
Junice (Spitzer et al., 1995) ukupni % bređih
4 27 43 56
5 35 65 80
6 47 90 96

Junice su još osjetljivije na promjene kondicije tijekom teljenja i trudnoće. Optimalna ocjena kondicije za junice je 6-7.

Također postoje podatci da krave koje imaju kondiciju 7 ili veću također imaju smanjeni postotak koncepcije te treba paziti da se krave uvijek održavaju na kondiciji 5-7.

 

Problemi povezani sa slabom ili prejakom kondicijom

Slaba kondicija BCS 1-4 Masna kondicija BCS 8-9
1. Ne uspostavlja estrusni ciklus 1. Skupo za održavati
2. Ne ostaje bređa 2. Povećana distocija
3. Povećan interval teljenja 3. Smanjena pokretljivost
4. Povećani dani do estrusa 4. Ne uspostavlja estrusni ciklus
5. Smanjen vigor teladi 5. Ne ostaje bređa

 

UTJECAJ NA KONDICIJU OD TELENJA DO PRIPUSTA

Iako kondicija pri telenju ima najveći utjecaj na reprodukciju, promjene u težini i ocjena kondicije poslije poroda će također utjecati na reproduktivna svojstva. Promjene u kondiciji poslije teljenja dramatično utječe na krave koje imaju ocjenu kondicije 4 ili manje. Krave sa slabom kondicijom i one koje dalje gube na težini vrlo vjerojatno neke koncipirati u sezoni pripusta. Krave kojima ocjena kondicije pada imaju duži interval od teljenja do prvog estrusa (servis period). To je obično 80 – 100 dana dok krave ponovo ne uđu u ciklus. Kao posljedica odgođenog estrusa krave imaju 30 – 50% manju koncepciju. Krave koje pri teljenju imaju ocjenu 5 i više-manje su osjetljive na promjene u hranidbi nakon teljenja, no isto tako ako krave gube na težini poslije poroda produžuje im se servis period te teže ostaju bređe.

Junice teže dobivaju na težini nakon teljenja od starijih krava. One imaju duži servis period i puno su osjetljivije na negativne utjecaje loše kondicije ne reprodukciju. Zato što uz laktaciju one još i rastu, povećanje unosa hrane ne znači i povećanje reproduktivnih svojstava. Većina istraživanja pokazuje kako mršave junice koje su dodatno hranjene tijekom rane laktacije imaju manju plodnost na kraju sezone u usporedbi sa junicama koje se tele sa ocjenom kondicije 5 i više i zadrže istu tjelesnu masu.

 

Održavanje kondicije

Budući da je ocjena 5-7 optimalna za reproduktivna svojstva održati krave u tom rasponu ocjena kondicije je dogma koja se prenosi u industriji. U praksi goveda su često ispod ocjene 5 kod zasušivanja, ali dobrim menadžmentom mogu sa za 60-90 dana do teljenja vratiti na optimalnu kondiciju. Postavlja se pitanje da li je ekonomski opravdano održavati kravu tijekom cijele godine na optimalnoj kondiciji. Istraživanja u Americi govore da nema utjecaja na reprodukciju dali je krava tijekom godine u lošoj kondiciji ako se prije teljenja dosegne ocjena kondicije 6.

 

 

OCJENA OKVIRA

OCJENE OKVIRA U GOVEDA

 

Visina je mjera koja se upotrebljava kao opisna mjera u mnogim programima testiranja. No prilagođene mjere težine popraćene sa visinom daju novu dimenziju procjene zamašćenosti pojedine životinje u testu.

Ocjena okvira je način opisa veličine trupa životinje. sa pravilnom linijom rasta, većina životinje će zadržati isti okvir tijekom cijelog života, dok se njihova stvarna visina povećava. to omogućava da se jednom određeni okvir upotrebljava tijekom cijelog života bez obzira kad je životinja bila ocjenjena. No okvir će se promijeniti za životinje koje sazriju ranije ili kasnije u usporedbi sa prosjekom.

Okolišni uvjeti također mogu utjecati na rast životinje. Nivo hranjivosti je ključan. Goveda koja ne dobivaju dovoljno hranjiva bit će ispod prosjeka u rastu, dok će one koje imaju suvišak hranjiva rasti puno brze od prosjeka.

Preporučeno mjesto za linerano mjerenje visine je točno iznad sjedne kvrge. Ta mjera je prilagođena na 205 i 365 dan proizvodnje.

Prilikom mjerenja i gledana krivulje rasta u obzir se trebaju uzti razlike između goveda manjeg okvira i goveda većeg okvira. U tablicama će biti prikazani procjenjene visine goveda sa prilagodbana na krave bikove i junice.


Visina kuka bikova (cm) Ocjena okvira za 5 do 21 mjeseca starosti


Starost u mjesecima

1

2

3

Ocjena
4

okvira
5

6

7

8

9

5

85.08

90.17

95.25

100.33

105.66

110.74

115.82

121.15

49.7

6

88.39

93.47

98.55

103.63

108.96

114.04

119.12

124.20

129.54

7

91.44

96.52

101.60

106.93

112.01

117.09

122.17

127.25

132.58

8

94.48

99.56

104.64

109.72

114.80

119.88

125.22

130.30

135.12

9

97.02

102.10

107.44

112.52

117.60

122.68

127.76

132.84

137.92

10

99.56

104.64

109.98

115.06

120.14

125.22

130.30

135.12

140.46

11

102.10

107.18

112.26

117.34

122.42

127.50

132.58

137.66

142.74

12

104.14

109.98

114.30

119.38

124.46

129.54

134.62

139.70

144.78

13

106.17

111.25

116.33

121.41

126.49

131.57

136.65

141.73

146.55

14

107.95

113.03

118.11

123.19

128.01

133.09

138.17

143.25

148.33

15

109.47

114.55

119.63

124.91

129.79

134.62

139.70

144.78

149.86

16

110.74

115.82

120.90

125.98

131.06

136.14

141.22

146.05

151.13

17

112.01

117.09

122.17

127.25

132.08

137.16

142.24

147.32

152.40

18

113.03

118.11

123.19

128.27

133.09

138.17

143.25

148.33

153.16

19

114.04

118.82

123.95

129.03

133.85

138.93

144.01

149.09

153.92

20

114.55

119.63

124.71

129.54

134.62

139.70

144.52

149.60

154.68

21

115.06

120.14

124.96

130.04

135.12

139.95

145.03

150.11

154.94

 

Za bikove od 5 do 21 mjeseca treba koristit ovu jednadžbu

Ocjena okvira= – 11.548 + (0.4878x visina) – (0.0289 x dob) + (0.00001947 x dob2) + (0.0000334 x visina x dob), gdje je dob izražena u danima

 


Visina kuka odraslog bika (cm) ocjena okvira


Starost u mjesecima

1

2

3

Ocjena
4

Okvira
5

6

7

8

9

10

11

24

117.85

122.68

127.76

132.84

136.90

142.24

147.32

152.40

157.48

162.56

167.64

30

120.14

125.22

130.30

135.12

139.44

144.78

149.86

154.94

160.02

165.10

170.18

36

121.92

127.00

131.82

136.65

140.97

146.05

151.13

156.21

161.29

166.37

171.19

48

123.19

128.01

132.84

137.41

141.98

147.32

152.40

157.48

162.30

167.13

171.95

 

 


Visina kuka junica (cm) ocjena okvira za 5do 21 mjeseca starosti


Starost u mjesecima

1

2

3

Ocjena
4

okvira
5

6

7

8

9

5

84.07

89.15

94.48

99.82

104.90

110.23

115.57

120.65

125.98

6

86.61

91.94

97.02

102.36

107.44

112.77

118.11

123.19

128.52

7

89.15

94.23

99.56

104.64

109.98

115.06

120.39

125.47

130.81

8

91.44

96.52

101.85

106.93

112.01

117.34

122.42

127.50

132.84

9

93.47

98.80

103.88

108.96

114.04

119.38

124.46

129.54

134.62

10

95.50

100.58

105.66

110.97

116.07

121.15

126.23

131.31

136.65

11

97.28

102.36

107.44

112.52

117.85

122.93

128.01

133.09

138.17

12

99.06

104.14

109.22

114.30

119.38

124.46

129.54

134.62

139.70

13

100.58

105.66

110.74

115.57

120.65

125.73

130.81

135.89

140.97

14

101.85

106.93

112.01

117.09

121.91

127.00

132.08

137.16

142.24

15

103.12

108.20

113.03

118.11

123.19

128.27

133.09

138.17

143.25

16

104.14

109.22

114.04

119.12

124.20

129.03

134.12

139.19

144.01

17

105.15

109.98

115.06

119.88

124.96

129.79

134.87

139.95

144.78

18

105.91

110.74

115.82

120.65

125.73

130.55

135.63

140.46

145.54

19

106.42

111.50

116.33

121.15

126.23

131.06

136.14

140.97

145.79

20

106.93

112.01

116.84

121.66

126.49

131.57

136.39

141.22

146.30

21

107.44

112.26

117.09

121.92

127.00

131.82

136.65

141.47

146.55

 

Sljedeća jednadžba treba se upotrebljavati isključivo za junice u dobi od 5 do 21 mjesec starosti:

ocjena okvira= -11.7086 + (0.4723 x visina) – (0.0239 x dob) + (0.0000146 x dob2) + (0.0000759 x visina x dob), gdje je dob izražena u danima.


Visina kuka zrele krave (cm)Ocjena okvira


Starost u mjesecima

1

2

3

Ocjena
4

okvira
5

6

7

8

9

10

11

24

109.47

114.30

119.12

123.95

128.77

133.35

138.43

143.25

147.82

152.65

157.48

30

111.25

116.33

120.65

125.47

130.30

134.87

139.95

144.78

149.60

154.43

158.75

36

112.26

117.09

121.92

126.49

131.57

136.14

140.97

145.28

150.36

154.94

159.51

48

113.28

118.11

122.42

127.00

132.08

136.90

141.73

146.05

150.87

155.44

160.02

 

Odgovorite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Zahtijevana polja su označena s *

*

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>