UDRUGA UZGAJIVAČA ANGUS GOVEDA

CERTIFICIRANJE MESA

CERTIFIED ANGUS BEEF –CERTIFICIRANO ANGUS MESO (CAB)

 

Meso angus goveda posebno je cijenjeno po svojoj mramoriranosti te superiornoj kvaliteti okusa. Kako bi govedo postalo CAB mora biti barem 51 % crne boje, imati angus svojstva, te nikako ne smije imati obilježja koja nisu svojstvena za angusa ( Grbu kao Brahman govedo, tipično mliječnu konstituciju). Mora imati umjeren ili viši stupanja mramoriranosti, struktura mramoriranosti mora biti srednje fina ili fina, meso bez kapilarnih puknuća, bez tamnog mesa te ne smiju biti teži od 450 kg toplog trupa.

Cetificirano angus meso mogu postati čistokrvna angus grla, ili njihovi križanci uz uvjet da je zadovoljeno ovih 10 uvjeta:

mramoriranost i zrelost:

  • Umjerena ili visoka mramoriranost
  • srednja ili fina tekstura mramoriranja
  • samo najmlađi se klasificiraju kao A zrelost – za superiornu boju, teksturu i mekoću

Tri uvjeta koji osiguravaju uniformiranost, stalnu veličinu odreska:

  • 65 do 103 cm2 ribeye area  (REA – područje leđnog mišića (m. longissimus dorsi) mjeren u cm2 na mjestu 12. rebra)
  • manje od 450 kg toplog trupa
  • manje od 2.5 cm sala

četiri uvjeta koji osiguravaju mekoću i kvalitetu:

  • superiorna mišičavost (smanjen utjecaj mliječnih goveda)
  • bez kapilarnih oštećenja (osigurava vizualno privlačan odrezak)
  • bez tamnih dijelova (vizualna privlačnost)
  • grba na vratu ne smije biti veća od 5 cm (smanjuje mogućnost u varijabilnosti mekoće)

Danas se angus goveda koriste u intenzivnom i ekstenzivnom sustavu. Nedavna istraživanja pokazuju da goveda koja su hranjena isključivo travom (ekstenzivni/ekološki sustav) u odnosu na ona hranjena žitaricama pokazuju ove razlike:

1. manje ukupne masti

2.više beta- karotena

3. više vitamina E(alpha-tocoferol)

4. više vitamina B, tijaminai riboflavina

5.više minerala kalcija, magnezija i kalija

6. više omega-3 kojie mogu pomoći u redukciji visokog krvnog tlaka i razine kolesterola.

7. povoljniji odnos omega-3;omega-6 masnih kiselina (1.65: 4.84)

8. više CLA (konjugirane linolne kiseline cis-9 trans 11)

9. manji sadržaj zasićenih masnih kiselina koje su povezane sa bolestima srca

CAB meso unutar branda ima još nekoliko dodatnih podjela.Tako postoji još i CAB BIO za meso goveda koja su uzgaja u ekološkim sustavima.

CAB BIO zasniva se na pomno odabranim govedima koja se uzgajaju na potpuno prirodan način bez antibiotika i hormona. Govedima se ne smije u hrani dodavati ništa što je životinjskog porijekla. Takvo meso zadovoljava standarde za ekološki uzgojeno meso te također i onih deset za CAB meso.

Goveđi trupovi i polovicena liniji klanja razvrstavaju se u kategorije i klase te se ocjenjuju prema prekrivenosti masnim tkivom. Kategorija goveđih trupova i polovica određena je pripadanjem jednoj od dobnih skupina životinja dok je klasa goveđih trupova i polovica određena zavisno o razvijenosti mišića na trupu odnosno polovicama te razvijenosti osnovnih dijelova trupa odnosno polovica. Prekrivenost trupova i polovica masnim tkivom određena je pripadanjem jednom od stupnjeva (1-5).Trupovi odnosno polovice razvrstavaju se na temelju dobi i fiziološkog stanja u tri osnovne skupine i to: teletinu, junetinu i govedinu.
Unutar ovih skupina utvrđuju se sljedeće kategorije: teletina (T), mlada junetina (MJ), mladi bikovi (A), bikovi (B), volovi (C), krave (D), junice (E).

KATEGORIJE GOVEĐIH TRUPOVA I POLOVICA

Kategorije

Opis

Naziv

Dob (mjeseci)

Spol

Oznaka

teletina

< 6

M, Ž

T

Na spoju zdjeličnih kostiju, hrskavica koja je mekoelastična ne pokazuje znakove okoštavanja.
junetina MLADA JUNETINA

6 – 12

M, Ž

MJ

Na trnastim nastavcima prsnih kralježaka vide se znakovi okoštavanja a na hrskavičnim dijelovima jasno se raspoznaju krvne kapilare.
MLADI BIKOVI

12 – 24

M

A

Na prva četiri trnasta nastavka prsnih kralježaka pokazuju se počeci okoštavanja.Kod starije dobi dolazi do izrazitog okoštavanja prva četiri trnasta nastavka prsnih kralježaka.
JUNICE

12 – 24

Ž

E

govedina BIKOVI

>24

M

B

Izrazito okoštavanje prva četiri trnasta nastavka prsnih kralježaka.Kod starije dobi dolazi do početnih odnosno kod starijih grla dolazi do potpunog okoštavanja hrskavica od 5 do 9 nastavka prsnih kralježaka.
VOLOVI

> 24

M

C

KRAVE

> 24

Ž

D

 

 

Trupovi odnosno polovice razvrstavaju se u jednu od pet klasa: E, U, R, O i P.

KLASE GOVEĐIH TRUPOVA I POLOVICA

Klase

Obilježja – opis

Naziv

Oznaka

Trup – polovica

Osnovni dijelovi trupa – polovice

IZVRSNA

E

svi profili su izuzetno visoko zaobljeni; izrazita zaobljenost mišića but: izrazito popunjen i oblikovan, visoko zaobljenleđa: vrlo široka; izrazito izbočena po cijeloj dužinilopatica: izrazito popunjena i oblikovana

VRLO DOBRA

U

profili dobro u cijelosti zaobljeni; vrlo dobra pu­noća mišića but: dobro oblikovan i popunjenleđa: široka i izbočenalopatica: oblikovana i popunjena

DOBRA

R

profili u cijelosti ravni; dobra punoća mišića but: dobro razvijenleđa: izbočena ali manje širokalopatica: srednje razvijena

OSREDNJA

O

profili su ravni do udubljeni; osrednja punoća mišića but: srednje razvijenleđa: srednje razvijenalopatica: srednje razvijena doskoro ravna

SLABA

P

svi profili vrlo udubljeni; slaba punoća mišića but: slabo razvijenleđa: uska s izbočenim kostimalopatica: ravna s izbočenimkostima

 

STUPANJ PREKRIVENOSTI MASNIM TKIVOM GOVEĐIH TRUPOVA I POLOVICA

Stupanj prekrivenosti masnim tkivom

Opis prekrivenosti masnim tkivom

Naziv

Oznaka

Na površini trupa

U šupljinama trupa

VRLO SLABA

1

vrlo tanke naslage masnog tkiva na cijelom trupu bez vidljivih naslaga masnog tkiva u prsnoj šupljini
SLABA

2

tanki sloj masnog tkiva na trupu; mišići gotovo svugdje vidljivi mišići u prsnoj šupljini su između rebara jasno vidljivi
SREDNJA

3

mišići su, osim na butu i lopatici, gotovo svugdje prekriveni tankim slojem masnog tkiva mišići u prsnoj šupljini su između rebara još vidljivi između tankog sloja masnog tkiva na rebrima
JAKA

4

mišići na butu i lopatici samo su mjestimično vidljivi između naslaga masnog tkiva; nešto izrazitije naslage na prsima mišići u prsnoj šupljini između rebara prekriveni su masnim tkivom
VRLO JAKA

5

trup je u cijelosti prekriven masnim tkivom; deblje naslage masnog tkiva vidljive su na prsima u prsnoj šupljini vidljive prilične naslage masnog tkiva

 

 

 

Comments are closed.