UDRUGA UZGAJIVAČA ANGUS GOVEDA

CILJEVI UDRUGE

Cilj udruge je povećati interes za uzgojem registriranih angus grla kroz program kvalitete kako bi se dobila stalna kvalitetna govedina sa superiornim okusom.

Certificiranjem angus mesa postiže se ujednačena kvaliteta na svim farmama, razlike u kvaliteti mesa su minimalne, što zadovoljava tržište. Izdavanjem certifikata udruga garantira da je meso od angus goveda.

Udruga će predstavljati poveznicu između proizvođača i kupca te će osiguravati da je govedina doista angus meso proizvedeno u određenim uvjetima (npr. ekološka ili intenzivna proizvodnja).

Udruga će predstavljati centralno središte angus uzgajivača gdje se mogu dobiti sve potrebne informacije vezane za uzgoj angusa te certificiranje angus mesa. Pomagat ćemo članovima savjetima i potporom, te konzultirat se sa njima oko svake faze proizvodnje, od hranjenja, preko uzgoja i genetike do prodaje.

Comments are closed.